Zweedse puzzel

Swedish
eenheid
Arrow
zanggroep
Arrow
inval
Arrow
planten-
wereld
Arrow
gril
Arrow
ten uwent
Arrow
baby-
slaap-
plaats
Arrow
smart
Arrow
Arrow
inventaris
land in
Afrika
wezenlijk
groot-
moeder
Arrow
laatste
weken
voor Kerst
hartstocht
landbouw-
product
Arrow
Arrow
Arrow
deel v.e.
ziekenhuis
band
Arrow
Arrow
Arrow
vloeibaar
gesteente
eerste
mens
kleine dog
chris-
telijke
feesttijd
Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
stop!
lichaams-
deel
vluchtige
stof
Verenigde
Staten
(afk.)
Arrow
door
middel
van
dubbel
exemplaar
Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
loofboom
Arrow
Arrow
hoge berg
Arrow
machts-
wellust
Arrow
grote
groep
mensen
Arrow
motor-
schip
Arrow
voorzetsel
Arrow