zweeds

deel van
Indonesië
halve
cirkel
indien
open
ruimte
gewoon
deel v.e.
tennis-
racket
uitgelaten
zangstuk
uitroep
van
verrassing
inboorling
neergang
kleding-
stuk
echter
algemeen
overleg
(afk.)
bedrog
benevens
Griekse
letter
commer-
ciële
tv-zender
struisach-
tige vogel
glaasje
sterke-
drank
riv. in
Polen
in het jaar
boetseer-
middel
niet door-
schijnend
binnen-
schip
grondstof
voor bier
vlees-
waren
telwoord
ziek
in
beweging
nobel
Euro-
peaan
uitroep
van schrik