zweeds

bezinksel
uitnodi-
ging
beender-
gestel
hertje
bestrating
babysit
functie
zeegras
katten-
speel-
goed
huldigen
dierlijk
voedsel
na de
middag
over-
dreven
humeur
moed
klooster-
overste
doceren
componist
onvoltooid
dwaas
fijnge-
bouwd
het
opgeven
van
stel
vierkante
decameter
kom
teer-
product
pl. in
Gelderland
rekening
planten-
deel
straf-
werktuig
middag-
voorstel-
ling
Eur. kam-
pioen-
schap
rondreizen