zweeds

huilen
ooruil
radio-
bedrijf
behoeftige
persoon
en ook
niet
streek
poos
ledenpop
aan-
wijzend
vnw.
insecten-
raam
Verenigde
Naties
(afk.)
mestvork
persoon-
lijk vnw.
rang-
schikken
deel v.e.
computer
gezag
hoofdstad
van Noor-
wegen
drank
vocht-
deeltje
keur-
meester
niet
openbaar
dames-
kleding
meertje
tijdvak
uitroep
van
verbazing
wees
gegroet
uiting van
pijn
winter-
sportkle-
ding
werk-
kleding
heilwens
bazige
vrouw
schelpdier