kruiswoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
1 oma (Fries) 6 verlichtingsmiddel 11 plaats in Peru 12 vod 14 op alle plaatsen 15 individualiteit 16 hoofdstad van Kenia 19 barium (symbool) 20 handvat 21 tweezang 23 niet breed 25 onbepaald voornaamwoord 27 evenmin 29 plus 30 schoon toekomstbeeld 32 oude lengtemaat 33 vader of moeder 34 in schijn 35 te koop (afk.) 36 toevluchtsoord 39 let wel (afk.) 40 terpentine 42 voorzetsel 43 lied 45 bewaarkluis 47 verbinding 49 verbruikt 51 post van bewonderaars 53 Koninklijke Bibliotheek (afk.) 54 melodie 56 sullig persoon 57 uiting van afkeuring 59 hulpmiddel bij een botbreuk 60 iglo
1 zeer modern 2 loofboom 3 na de middag 4 forum 5 inzetraam van gaas 7 strelen 8 reeds 9 zeehond 10 harde slag bij tennis 12 inhoudsmaat 13 cowboyvoorstelling 17 bijwoord 18 businessunit (afk.) 20 begroeting 22 extra heffing 24 menigte 26 benul 28 grappenmaker 30 aanstonds 31 gek 37 kortschrift 38 van het genoemde 40 ineens 41 meubelstuk 43 wat nog meer is 44 tanden en kiezen 46 muzieknoot 48 onzes inziens (afk.) 50 jong dier 52 tik 53 biljartstok 55 dichtbij 58 uitroep van verbazing