kruiswoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
1 luchtbelletje 6 voegwoord 11 nul punten (bij tennis) 12 zuivelproduct 13 Zijne Doorluchtigheid (afk.) 15 arm 17 vrouw 18 vreselijk 20 appelsoort 21 terreinafscheiding 22 niet taai 24 namaak 25 romp 26 te koop (afk.) 28 persoonlijk voornaamwoord 29 beeldpuzzel 30 laatstleden 31 overdreven 32 legerauto 34 brandstof 36 eer 39 tijdmaat 40 klappen geven 42 open strook in een bos 43 titel 44 zeer hard waaien 46 dominee (afk.) 47 golfstok 48 wreedaard 50 aantal gedrukte boeken 51 hoofdstad van Turkije
1 schoonmaakgerei 2 Bronzen Leeuw (afk.) 3 bestuurbare slee 4 wild zwijn 5 onderrichten 6 zootje 7 op enig tijdstip 8 waardeloze lap 9 decimeter (afk.) 10 vreemde taal 14 toegang 16 onzedelijk 17 overtuigd 19 GroenLinks (afk.) 21 blijf staan! 23 armoedige woning 25 zacht 27 kletspraat 28 meer dan genoeg 32 groot vliegtuig 33 bijwoord 34 wereldbol 35 Zuid-Amerikaanse dans 37 Oude Testament 38 grote groep mensen 40 weerbarstig 41 ontkennend antwoord 44 bladgroente 45 gril 47 centiliter 49 schuifbak