zweeds

telwoord
korte film-
opname
dans
3
effen
4
niet ver-
hinderen
lengte-
maat
verharde
huid
5
behoeftige
lediging
v.e. brie-
venbus
mening
ruiker
goochel-
nummer
6
afwate-
ringsin-
stallatie
rang-
telwoord
water in
Zuid-
Holland
stad in
Italië
insecten-
eter
detective-
verhaal
slank
deel v.e.
boot
hemel-
lichaam
1
zijrivier
v.d. Donau
mak
tijd-
rekening
titel
uitroep
beroep
7
asociaal
muurholte
2
voeg-
woord
drukte
schoppen
familielid
durf
8
1
2
3
4
5
6
7
8