zweeds

kletskous
Europeaan
kraan
jaargang
(afk.)
spoedig
zeer korte
tijd
gereed-
schap
1
nauw-
sluitend
tandzijde
vlinder
gods-
spraak
5
verdie-
ping v.e.
gebouw
Eur.
vrouw
Acade-
mische
Raad
in op-
dracht van
hoofd-
deksel
7
zwem-
vogel
frisdrank
treffend
gewricht
naald-
boom
3
geruisloos
kortgele-
den
dokter
6
papegaai
onderricht
afwijzing
groei
verlangen
naar
4
strijkende
aanraking
2
persoon-
lijk vnw.
godin v.d.
vrede
sukkel
stand
8
1
2
3
4
5
6
7
8