kruiswoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
55
13
19
54
46
33
3
32
2 vogelverblijf 5 tralie 10 jenever 11 dansvertrek 12 niet voor 14 visgerei 15 paarsblauw 17 telwoord 19 poen 21 laatste stuk 22 vervoermiddel 24 afwijzing 25 persoonlijk voornaamwoord 26 deel van het bovenbeen 27 muziekritme 29 voegwoord 30 in orde! 32 katholiek 33 nieuwemaan (afk.) 34 clown 36 meester 37 motorschip 39 hoog aanzien 41 aanwas 43 verpakkingsmateriaal 44 snavel 46 buiten de lijn 47 populair 48 rijstgerecht 50 geleedpotig dier 52 flinke klap 53 cowboyfeest 54 geestdrift 55 aardgordel
1 klokjesbloem 2 puntig voorwerp 3 later 4 tennisterm 5 edelsteen 6 regenscherm (pop.) 7 huiveringwekkend 8 bedlinnen 9 slippen 13 West-Europeaan 16 salaris 18 koeienmaag 20 lectuur 22 vroeg 23 Bijbelse vrouw 26 mentaal dalletje 28 kever 31 ophitsen 33 oudste 35 wijfjesschaap 38 kledingstuk 40 opbrengst 42 gravure 43 jammer 45 grote zak 47 bordspelattribuut 49 halt! 51 niet tegen